Tổng hợp các sản phẩm Học Viện Quân Y và chương trình ưu đãi

Bảng giá ưu đãi sản phẩm sản xuất bởi học viện quân y được niêm yết công khai tại website. Chương trình ưu đãi chỉ áp dụng khi khách hàng đặt hàng trực tiếp tại trang www.vienquany.com


 BẢNG TỔNG HỢP SẢN PHẨM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:

(Áp dụng từ 1 tháng 12 năm 2018)


1. Nano Curcumin Học Viện Quân Y: giá 240.000đ/h.
- Mua 4 hộp giảm còn 220k/h. Tổng tiền 880k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 200k/h. Tổng tiền 1.600k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 180k/h. Tổng tiền 2.160k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 24 hộp giảm còn 160k/h. Tổng tiền 3.840k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

2. Nano Curcumin Tam Thất Xạ Đen: giá 250.000đ/h.
- Mua 4 hộp giảm còn 220k/h. Tổng tiền 880k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 200k/h. Tổng tiền 1.600k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 180k/h. Tổng tiền 2.160k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 24 hộp giảm còn 160k/h. Tổng tiền 3.840k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

3. Nano Curcumin Tam Thất Xạ Đen Plus: giá 310.000đ/h.
- Mua 4 hộp giảm còn 290k/h, tặng 1 trà tam thất xạ đen. Tổng tiền 1.160k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 280k/h, tặng 2 trà tam thất xạ đen. Tổng tiền 2.240k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 270k/h, tặng 3 trà tam thất xạ đen. Tổng tiền 3.240k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 24 hộp giảm còn 260k/h, tặng 6 trà tam thất xạ đen. Tổng tiền 6.240k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

4. Nano Fucomin Học Viện Quân Y: giá 325.000đ/h
- Mua 4 hộp giảm còn 308.750đ/h. Tổng tiền 1.235k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 299.000đ/h. Tổng tiền 2.392k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 279.500đ/h. Tổng tiền 3.354k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 24 hộp giảm còn 244.000đ/h. Tổng tiền 5.850k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

5. Tỏi Đen Một Nhánh Học Viện Quân Y: giá 360.000đ/h.
- Mua 2 hộp giảm còn 350k/h. Tổng tiền 700k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 3 hộp giảm còn 340k/h. Tổng tiền 1.020k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 5 hộp giảm còn 320k/h. Tổng tiền 1.600k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 10 hộp giảm còn 300k/h. Tổng tiền 3000k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

6. Tỏi Đen Học Viện Quân Y: giá 550.000đ/h
- Mua 2 hộp giảm còn 525k/h. Tổng tiền 1.050k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 4 hộp giảm còn 512,5k/h. Tổng tiền 2.050k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

7. Strong Hair Học Viện Quân Y: giá 275.000đ/h
- Mua 4 hộp giảm còn 270k/h. Tổng tiền 1080k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 260k/h. Tổng tiền 2.080k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 250k/h. Tổng tiền 3.000k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

8. Thanh đường Gamosa Học Viện Quân Y: giá 275.000đ/h
- Mua 2 hộp giảm còn 265k/h. Tổng tiền 530k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 4 hộp giảm còn 245k/h. Tổng tiền 980k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 8 hộp giảm còn 220k/h. Tổng tiền 1.760k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp giảm còn 195k/h. Tổng tiền 2.340k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

9. Định tâm an giấc Học Viện Quân Y: giá 350.000đ/h
- Mua 2 hộp giảm còn 330k/h. Tổng tiền 660k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 4 hộp giảm còn 300k/h. Tổng tiền 1.200k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 6 hộp giảm còn 280k/h. Tổng tiền 1.680k, miễn phí giao hàng toàn quốc.

10. Unti-k Học Viện Quân Y: giá 545.000đ
- Mua 2 hộp giảm còn 490k/h. Tổng tiền 980k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 4 hộp giảm còn 450k/h. Tổng tiền 1.800k, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 06 hộp + tặng 1 hộp. Tổng tiền 2.600k, tương đương 371k/h, miễn phí giao hàng toàn quốc.
- Mua 12 hộp + tặng 2 hộp. Tổng tiền 4.900k, tương đương 350k/h, miễn phí giao hàng toàn quốc.