Nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị ngoài khoa u tuỷ tại bệnh viện 103

Thư viện quốc gia: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ngoại khoa bệnh u tủy tại bệnh viện 103, 1994

Những đặc điểm lâm sàng chính giúp cho chuẩn đoán sớm, chính xác vị trí của u tuỷ. Kết quả điều trị phẫu thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa bệnh lý này.

Nghiên cứu chuẩn đoán và điều trị ngoài khoa u tuỷ tại bệnh viện 103

Trích dẫn: Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị ngoại khoa bệnh u tủy tại bệnh viện 103, 1994

Theo thư viện quốc gia

 

update

CHUYÊN GIA đầu ngành công bố phương pháp HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ bệnh ung thư mang tính ĐỘT PHÁ mới do Học Viện Quân Y nghiên cứu và sản xuất

4156 Bình luận